Skip to main content

2nd Week of February National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation

2nd week of February is National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation.
Responsibilidad natin ang kaligtasan ng mga bata sa ating pamilya at komunidad! Maging layunin ang pagtawag sa 911 para i-report ang anumang uri ng pang-aabuso!
Ang pamilyang responsable at ligtas ay pamilyang healthy!
#HealthisLife #HealthyPilipinas
CTTO: HealthyPilipinas
Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan