Skip to main content

Alam mo ba?

Alam mo ba? Sa matagal na panahong magulo at kalat ang droga sa ating bayan ay sinikap nating mapuksa ang masamang kalakarang ito na mabaling sa sports at kawili-wiling mga pangkabuhayan ang atensyong ng mga tao. Payapa at nawala na ang mga pangambang madalas natin isipin;
X Takot sa paglalakad sa gabi
X Takot na manakawan (ultimong tsinelas)
X Takot sa kaligtasan ng pamilya
X Takot na malulong ang kapamilya sa droga

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan