Skip to main content

Ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

Ay nagsisilbing panawagan sa pagkilos para sa mga pamahalaan, komunidad, at indibidwal na magtulungan upang maiwasan ang pag-abuso sa droga, protektahan ang mga mahihinang populasyon, at itaguyod ang isang lipunang walang droga. Sa pamamagitan ng pagpapataas ng kamalayan, pagpapalakas ng pakikipagtulungan, at pagpapatupad ng mga epektibong estratehiya, makakagawa tayo ng makabuluhang hakbang sa pagbabawas ng pag-abuso sa droga at pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, at sa huli, pagbutihin ang kalusugan at kagalingan ng mga indibidwal at komunidad sa buong mundo.
Kaya’t bilang pakikiisa,ang MADAC Focal person kasama ang Adolescent Health Coordinator ay nagbigay ng impormasyon patungkol sa pag-aabuso ng droga
#IDADAITPH2023

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan