Skip to main content

Ano ang Anti-Red Tape Act?

#HRMODAGDAGKAALAMAN SERYE
– ?
Ang Anti-Red Tape Act o Republic Act No. 9485 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong mapabuti ang pagiging epektibo at maibsan ang red tape sa paghahatid ng serbisyong pampamahalaan sa publiko. Narito ang ilang mahahalagang puntos hinggil dito:
Pamagat: Ang batas na ito ay kilala rin bilang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ito ay naglalayong mapadali ang paggawa ng negosyo at mas mabilis na paghahatid ng serbisyo ng gobyerno.
Patakaran: Layunin ng batas na ito na mapanatili ang integridad at accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Ipinapakita nito ang responsibilidad ng mga opisyal na maging transparent at maayos sa pagtugon sa mga transaksyon ng publiko.
Saklaw: Ang Anti-Red Tape Act ay nag-aapply sa lahat ng opisyal at ahensya ng gobyerno, kasama na ang mga local government units (LGUs), government-owned or controlled corporations, at iba pang mga institusyon ng gobyerno, kahit pa ito ay nasa Pilipinas o sa ibang bansa. Ito ay may layuning mapabilis ang mga transaksyon, maging ito man ay may kinalaman sa negosyo o hindi.
Terminolohiya: Ilan sa mga terminolohiyang ginagamit sa batas ay ang sumusunod:
Action: Ang pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon ng isang opisyal sa aplikasyon o request ng isang aplikante.
Business One Stop Shop (BOSS): Isang pook o online portal kung saan maaaring mag-apply at magbayad para sa mga business permits at licenses.
Business-related transactions: Ang mga regulasyon na kinakailangang sundan ng isang negosyo para makapag-operate o magpatuloy sa operasyon.
Sa pangkalahatan, ang Anti-Red Tape Act ay naglalayong mapabuti ang serbisyong pampamahalaan, mapanatili ang integridad, at mapabilis ang mga transaksyon sa gobyerno.
Reference: https://lawphil.net/sta…/repacts/ra2018/ra_11032_2018.html
#hrmoculion
#abanteCulion

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan