Skip to main content

Ano ang karapatan mo kung isa kang motorista sa isang checkpoint?

Legal ba ang check point? Ano ang karapatan mo kung isa kang motorista sa isang checkpoint?
Tara pag usapan natin.

Legal ang chekpoint, ito ay lehitimong pag gamit ng estado sa kaniyang Police Power, ang nasabing kapangyarihan ay isa sa inherent na kapangyarhihan ng estado na nalilimitahan ng saligang batas sa ilalim ng ating Bill of Rights.
Sa isang Check point, visual intrusion lamang ang pwedeng gawin ng ating mga kapulisan ibig sabihin eh hinde ka pwede kapkapan at pababaiin sa iyong sasakyan at pasuking ang iyong sasakyan.
Kooperaysyon sa ating Kapulisan ang susi upang mapanatili ang kaayusan sa ating komunidad.

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan