Arampang Ampang Caravan 2023 Carabao

Barangay CARABAO
MARCH 2,2023
Aktibong nakilahok ang MCR sa Caravan sa Brgy. CARABAO nitong IKA 2 ng buwang kasalukuyan.
Kabilang sa mga serbisyong inihatid ay ang mga sumusunod:
Pamamahagi ng PSA Birth Certificates galing sa GAD Fund 2022
Pamamahagi ng libreng Birth Certificates na nairehistro sa Mobile Registration mula October hanggang December 2022
Pamamahagi ng mga WeddingPictures sa mga ikinasal ni Mayor V noong 2022

Our Trusted Supporters

Copyright © 2018. Municipality of Culion, Province of Palawan. All rights reserved.

Powered By:

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan