Skip to main content

Atensyong Medikal sa ating mga Malalayong Sitio at Barangay

Isa sa suliranin ng ating bayan ang atensyong medikal sa ating mga malalayong sitio at barangay. Kaya naman ito’y pinag tuonan ni Mayor V ng pansin upang maramdaman ng ating mga kababayang nasa mga laylayang lipunan ang pagkalinga at malasakit ng ating pamunoan.
Agad na ipinadala ni Mayor V ang ating Doctor to the Barrios na si Ms. Pamela Daniel, MD upang ihatid ang iba’t ibang programang medical na tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, tulad ng libreng tuli, konsultasyon, prenatal check-up, immunization para sa mga sanggol, libreng maintenance sa mga mayroong hypertension at diabetes at libreng bakuna sa laban sa covid-19.
Sinusigurado ni Mayor V na ito’y magpapatuloy sa bawat linggong darating sa kanyang pamunoan upang maramdaman natin ang tunay na malasakit sa kahalagahan ng buhay ng bawat isa.

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan