Skip to main content

Bakit Negative Certification of Birth ang natanggap niyo mula sa PSA?

2 dahilan bakit NEGATIVE CERTIFICATION ang natanggap mula sa PSA:
✅ Hindi pa rakarehistro ang kapanganakan ng taong nagrequest ng birth Certificate;
✅ Hindi pa na isubmit ng MCR o LCR ang kopya ng birth certificate sa PSA.
📍Unahin mong alamin kung merong kopya ang LCR ng iyong birth certificate
📍kung walang rekord na.mahahanap ang opisina, ibig sabihin nito hindi narehistro ang iyong kapanganakan. Wala ka talagang birth certificate at kailangan mong mag file ng LATE REGISTRATION of birth.
✅ Maaari itong i file sa opisina kung saan ka ipinanganak. Sakaling sa ibang bayan ka na nakatira, maaari ka na ring mag file sa LCR ng OUT OF TOWN LATE REGISTRATION OF BIRTH❗
✅Para lubos na maunawaan, magsadya lamang sa opisina o tumawag sa hotline ng LCR Culion☝☝☝☝
#AbanteCulion
#DekadangCRVS
Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan