Pabatid at Panawagan na huwag sayangin ang Proyektong Street Solar Light Electrification

Patuloy na kumakatok sa ibat ibang ahensya si Mayor V upang mabiyayaan ang ating bayan ng makabuluhang proyektong para sa ating mga komunidad. Sa kanyang pakikipagugnayan ay nabigyan tayo ng pagkakataong tumanggap ng 10 Milyong halaga ng proyekto para sa street light solar electrification ng ating mga komunidad bagamat may tatlong araw lamang na ibinigau upang maipasa ang mga dokumento. Pinilit ng tanggapan ni Mayor V na maisaayos ang mga papeles kasama ng ibat ibang departamento ng ehekutibo at ang kailangan na lamang ay resolusyon ng sanggunian. Minabuti ni Mayor V na sumulat kahapon, Huwebes,...

Continue reading

Kaalaman tungkol sa Culion

History etched Culion as a unique structured society during the early & mid 1900… from the religious, medical, educational, business and labor sections, makakaasa ka ng magandang partisipasyon lalo na noong colonial period.. Maraming magagandang values at tila nawala na at kanya-kanya na ang marami. Mayroon mang functions, di na universal ang responde. Hindi na lahat-lahat o isa lang at sama-sama talaga tulad ng mga nakaraan.

Continue reading

Volunteer Health Workers

#HilomCulion Ang mga Volunteer Health Workers. Sa unang tingin aakalain nyong sila ay mga ordinaryong mamamayan. Sila po ang mga taong araw-araw ay naglilibot sa kani-kanilang barangay upang magbigay ng serbisyong pangkalusugan.

Continue reading

Our Trusted Supporters

Copyright © 2018. Municipality of Culion, Province of Palawan. All rights reserved.

Powered By:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!