Skip to main content

DOST SCHOLARSHIP BIBIGYANG KATUPARAN PARA SA MGA ESTUDYANTE SA BAYAN NG CULION!

TINGNAN: DOST SCHOLARSHIP BIBIGYANG KATUPARAN PARA SA MGA ESTUDYANTE SA BAYAN NG CULION!
Malugod na pinapagbigay alam ng ating Pamahalaang Lokal na magkakaroon ng scholarship mula sa Department of Science and Technology para sa mga magulang na magpaaral ng kanilang mga anak. Ang Philippine Science High School – MIMAROPA Region Campus ay bukas para sa mga aplikanteng estudyanteng paparating ng Grade 7 para sa taong SY 2023 – 2024 ngunit ang huling araw ng filing ng aplikasyon ay sa darating na buwan ng Nobyembre 15, taong kasalukuyan.
Ang mga sumusunod na benipisyo para sa Scholarship Privileges:
. Free tuition
. Monthly stipend
. Uniform, transportation and living allowance for low-income groups
. Free loan or textbooks
. Dorm accommodation
Bukod dito, pinapagbigay alam din na ang PSHS – MRC NCE Coordinator ay bibisita sa ilang eskwelahan sa Elementarya sa buong Palawan sa pagsasagawa ng kampanya tungkol sa PSHS 2022 RACE para sa application forms.
Bilang pasasalamat sa Department of Science and Technology na nag bukas ng oportunidad na binigyan ng pag asa ang ating mga kabataan isang pagkakataon na maging tulay para sa kani-kanilang pangarap.
Para sa mahahalagang detalye tungkol sa PSHS 2022 RACE maaari lang na bisitahin ang kanilang website pshs.edu.ph para sa mga interesadong aplikante sundin ang kanilang Facebook page facebook.com/pisaymrc. Tumawag sa numerong 0949-700-1379 o kaya mag send ng email sa [email protected].
#DeparmentofScienceandTechnology
#scholarship
#abanteculion
Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan