Skip to main content

“Iba’t-ibang Mandato ng MDRRM Office” (Pagbibigay Impormasyon o Kaalaman)

Isa sa mga mandato ng MDRRM Office ay magsagawa ng pabatid o magbigay ng impormasyon at kaalaman ukol sa ibat ibang insidente upang maiwasan at kung paano ang tamang pagbigay ng pang-unang lunas.
Ano ang vital signs at bakit ito mahalaga?
Ang vital signs ay ang apat na pangunahin at mahalagang batayan ng normal na paggana ng mga sistema ng katawan. Sinusukat ang mga ito upang masuri ang pangkalahatang kalagayang ng katawan. Alinman sa apat ang makitaan ng abnormalidad ay maaaring magpahiwatig ng karamdaman, o kondisyon sa katawan. Ito rin ang pangunahing tinitignan upang malaman ang pagbuti ng pakiramdam mula sa pagkakasakit.
Anu-ano ang mga pangunahing vital signs?
Mayroong apat na pangunahing vital signs na tinitignan sa bawat indibidwal. Ito ay ang temperatura (body temperature), pulso (pulse rate), paghinga (respiration rate), at presyon ng dugo (blood pressure). Bawat isa sa mga ito ay mayroong normal na sukat na siyang pamantayan ng lahat ng alagad ng medisina sa pagsusuri sa isang tao. Narito ang mga normal na sukat ng vital signs:
*Temperatura – 35.8°C hanggang 37.7°C
*Pulso
Newborn – 3mos old ay 110bpm hanggang 160bpm
3mos old – 6 mos old ay 100bpm hanggang 150bpm
6mos old – 1 yr old ay 90bpm hanggang 130bpm
1 yr old – 3 yrs old ay 80bpm hanggang 125bpm
3 yrs old – 6 yrs old ay 70bpm hanggang 115bpm
6 yrs old – 12ay 60bpm hanggang 100bpm
*Paghinga
Newborn – 3mos old ay 30 breaths/min hanggang 60 breaths/m
3mos old – 6 mos old ay 30 breaths/min hanggang 45 breaths/min
6mos old – 1 yr old ay 25 breaths/min hanggang 40 breaths/min
1 yr old – 3 yrs old ay 20 breaths/min hanggang 30 breaths/min
3 yrs old – 6 yrs old ay 20 breaths/min hanggang 25 breaths/min
6 yrs old – 12 yrs old ay 14 breaths/min hanggang 22 breaths/min
Adult ay 12 breaths/min hanggang 20 breaths/min
*Presyon ng Dugo
Normal: 120mmHg o mas mababa over 80mmHg o mas mababa
Prehypertension: 120-139mmHg over 80-89mmHg
Stage 1 Hypertension: 140-159mmHg over 90-99mmHg
Stage 2 Hypertension: higit sa 160mmHg over higit sa 100mmHg
Hypertensive Crisis: higit sa 180mmHg over 110mmHg o higit pa
Anu-ano ang mga elemento na maaaring makaapekto sa normal na sukat ng vital signs?
Ang mga vital signs ng bawat tao ay maaaring maiba-iba depende sa iba’t ibang salik gaya ng edad, timbang, kasarian, kondisyon sa katawan at pangkalahatang kalusugan. Gayun din ang mga pisikal na gawain at mga nakasanayan na. Halimbawa, ang pag-eehersisyo o kahit na simpleng pagtakbo ay maaaring makaapekto sa sukat ng paghinga, pulso, at maging sa presyon ng dugo. Ang paninigarilyo at pag-inom ng mga gamot ay nakaaapekto rin sa normal na sukat ng vital signs.
Ibayong pag-iingat ang iminumungkahi sa ating mga kababayan. Anu mang insidente o hindi kanais nais na pangyayari sa inyong lugar ay maari po lamang ipagbigay alam sa ating
MUNICIPAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT OFFICE.
From: Operation and Warning Division & CERU Unit
MDRRM HOTLINE
0967-396-9828 (Globe)
0999-705-1595 (Smart)
ctto: Mediko.PH Culion Municipal Health And Nutrition Office

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan