Skip to main content

Kalimitang Naglipana ang mga Lamok sa Panahon Ng Tag-ulan

Ngunit sa mga normal na araw, ang mga lamok ay namamahay sa basa, tambak, masukal, at maduming lugar.
Kung kaya’t palakasin ang depensa laban sa sakit na Dengue sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tama at maayos na kapaligiran.
Narito ang mga impormasyon, paalala, at mga dapat nating tandaan upang mas maintindihan kung paano masusugpo ang Dengue.
#DOH #Advisory #WILD #Dengue
#Health #KagawaranNgKalusugan #OneDOH
Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan