Skip to main content

KANINONG APELYIDO ANG MAAARING GAMITIN NG ISANG ILLEGITIMATE CHILD?

Kung ang isang bata ay nabuo at ipinanganak ng hindi kasal ang mga magulang nito, ito ay itinuturing na illegitimate child ayon sa Article 165 ng Family Code of the Philippines. Dahil dito may mga karapatan na ipinagkakait ang batas sa kanila na mayroon sa mga lehitimong anak gaya ng kapantay na mana (kalahati lamang ng mana ng lehitimong anak ang ibinibigay sa kanila) at isyu rin ang paggamit ng apelyido ng kanilang ama.
Ayon sa batas, sa pangkalahatan, ang apelyidong gagamitin ng isang illegitimate child ay apelyido ng kanyang nanay. Ngunit kung kinilala ito ng kanyang ama sa pamamagitan ng pag i-execute ng Affidavit of Acknowledgement of Paternity at Affidavit to Use the Surename of the Father, maari nitong gamitin ang apelyido ng kanyang ama ayon sa Republic Act 9255.

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan