Skip to main content

KANSER SA CERVIX

Ang “KANSER SA CERVIX” ay ang pangalawang nangungunang sanhi ng pagkamatay na nauugnay sa kanser sa buong mundo. Sa Pilipinas, mahigit 6,000 bagong kaso ng cervical cancer ang nasuri bawat taon. Ang impeksyon sa HPV ay nagdudulot ng higit sa 99 porsiyento ng mga kaso ng cervical cancer sa mga kababaihan.
“Ang pagbabakuna sa HPV ay bahagi ng National Immunization Program ng DOH. Ang pagbabakuna ay isang pangunahing karapatan ng mga bata at WALANG BATA ang dapat alisan ng karapatang ito. Ang ating mga anak ay isa sa pinakamahalagang pag-aari ng bansang ito; samakatuwid, ang bawat pagsusumikap ay dapat gawin upang itaguyod ang kanilang kapakanan at pinakamabuting pag-unlad. Dapat silang protektahan mula sa mga sakit na maiiwasan sa bakuna. At ano pang mas magandang paraan para gawin ito kaysa sa pagbabakuna,”
Sino ang mga BABAKUNAHAN ng HPV vaccine at ano ang Maitutulong nito?
1.Ang bakunang ito ay dapat maibigay sa mga batang babaeng may edad 9-14 taong gulang na hindi pa nababakunahan ng HPV vaccine.
2.Pinipigilan ng bakunang ito ang impeksyon mula sa HPV virus na kaugnay ng maraming kanser, kagaya ng cervical cancer.
3.Ang bakunang ating ibibigay ay LIBRE, LIGTAS at EPEKTIBO.
ctto Healthy Pilipinas
#healthypilipinas #HPVAwareness #adolescenthealth
Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan