Skip to main content

Karapatan ng bawat bata na mabuhay at lumaking malusog at masigla

Karapatan ng bawat bata na mabuhay at lumaking malusog at masigla.👶👶👶
📍Alamin kung paano masisiguro ang karapatang pangkalusugan ng mga bata!!
ccto: 📷DOH
Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan