Skip to main content

KonsulTayo: Ano nga ba ang Chikungunya?

Ano nga ba ang Chikungunya? KonsulTayo sa primary care provider mo!
Alamin kung ano ang sakit na ito, mga sintomas, at kung paano mapoprotektahan ang sarili at pamilya. Manatiling updated at manatiling malusog!
Para sa karagdagang impormasyon KonsulTayo sa pinakamalapit na Primary Care Provider o bisitahin ang healthypilipinas.ph
#Chikungunya #FAQs #KonsulTayo #HealthyPilipinas
#DOH #Health #KagawaranNgKalusugan #OneDOH

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan