Skip to main content

Mangrove And Tree Planting Activity

II : TREE AT MANGROVE PLANTING
Bilang bahagi ng Civil Service Month Celebration para sa taong ito na may temang Transforming Public Service in the Next Decade: Honing Agile and Future-Ready Servant-Heroes, kasabay ng pag-abante ng Bayan ng Culion tungo sa Vision-Mission nito, ay ang layon na mas mapangalagaan pa ang kalikasan o ang “sustainable development.”
Dalawang lugar ang pinagtamnan ng bawat team: ang team A at D : Gatasan at Tuyom ay sa Municipal Ecopark, at ang Team B at C – Pagi at Walo-walo ay sa bakawan ng So. Demacuang.
Mabuhay ang mga kawani ng gobyerno!
#sustenablengpagunlad
#hrmoculion
#abanteCulion
Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan