Pabatid at Panawagan na huwag sayangin ang Proyektong Street Solar Light Electrification

Patuloy na kumakatok sa ibat ibang ahensya si Mayor V upang mabiyayaan ang ating bayan ng makabuluhang proyektong para sa ating mga komunidad. Sa kanyang pakikipagugnayan ay nabigyan tayo ng pagkakataong tumanggap ng 10 Milyong halaga ng proyekto para sa street light solar electrification ng ating mga komunidad bagamat may tatlong araw lamang na ibinigau upang maipasa ang mga dokumento. Pinilit ng tanggapan ni Mayor V na maisaayos ang mga papeles kasama ng ibat ibang departamento ng ehekutibo at ang kailangan na lamang ay resolusyon ng sanggunian. Minabuti ni Mayor V na sumulat kahapon, Huwebes,...

Continue reading

Our Trusted Supporters

Copyright © 2018. Municipality of Culion, Province of Palawan. All rights reserved.

Powered By:

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan