Skip to main content

PROGRAMANG MALASAKIT PARA SA ATING MGA KAPATID NA IP, MULING SINIMULAN SA PAGSANIB PWERSA NG LOKAL NA PAMAHALAAN AT CFI

Ang Programang Malasakit: Rebuilding IP Communities ay naglalayung matulungan ang nasa liblib na kumunidad ng ating pamayanan na kung saan sila ay binibigyan ng sapat na kaalaman kung paano mas mapangalagaan at maprotektahan ang kanilang pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Mabigyan ng kongkretong tulong na pang matagalan na mapapakinabangan ng bawat isa. Kapalit nito ay tulong pangkabuhayan para sa kanila na isa sa tinututukan ng administrasyon ni Mayor V.
Sa ating pag-abante lahat tayo ay kasama at walang maiiwan, tulad ng mga kapatid nating katutubo na sila ang benepisyaryo ng programa ng Culion Foundation Inc. na Mangrove Planting sa Sitio Matalbong. Ang programang ito ay partnership ng LGU at CFI kaagapay ang Fishright.
Hindi natin ipagkakait ang tamang tulong na nararapat para sa kanila na dapat ay naibigay dalawangpu’t limang taon ng nakakaraan. Tayo ang magiging dahilan ng paghakbang ng kanilang paa na matagal nang nakabaon sa malalim na putik na humahadlang sa pag-angat ng kanilang buhay.
#rebuildingIPcommunities
#CFI&Fishright
#workingmayor
#abanteculion
Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan