Skip to main content

Sama-sama nating protektahan ang mga bata mula sa lahat ng uri ng karahasan, pang-aabuso, at paglabag sa kanilang mga karapatan


Hinihikayat ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang buong bansa na makiisa sa paglaban sa pang-aabuso at pagsasamantala sa mga bata, alinsunod sa Proclamation No. 731, series of 1996 na nagdedeklara sa ikalawang linggo ng Pebrero ng bawat taon bilang “National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation.”
Kung ikaw ay makasaksi ng mga kaso ng karahasan laban sa mga bata, mangyaring ipagbigay-alam ito sa mga awtoridad. Maaari rin tumawag sa 1383 Makabata Helpline upang magbigay ng agarang tulong, pagsubaybay, at feedback tungkol sa lahat ng karapatan ng bata.
#BawatBuhayMahalagaSaDSWD ❤️
#StopAbuse
#Call1383
#EndVAWC

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan