Skip to main content

Usap Tayo sa Family Planning

Mga misis at mister! Ang Family Planning journey ay magiging maayos lalo na kung pag-uusapan at gagawin ito nang magkasama.
Para masigurong pareho kayong ready ni partner, pag-usapan ang mga plano na gustong maabot para sa family at sabay na mag-desisyon. Bukod dito, makakatulong din ang pagkonsulta sa mga health centers para masagot ang iba pang katanungan tungkol sa FP.
Ctto: Healthy Pilipinas

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan