Skip to main content

World Leprosy Day

Sa World Leprosy Day, iparating natin: Ang leprosy ay nagagamot sa pamamagitan ng maagang konsultasyon, karampatang payo ng doktor, regular na pag-inom ng gamot, at suporta ng komunidad.
Ang mga taong may leprosy ay may karapatan sa isang marangal na buhay na malaya sa diskriminasyon.
Suportahan natin ang mga programang nagtataguyod sa kanilang kapakanan at sa pangkalahatang layunin ng isang Healthy Pilipinas!

#KonsulTayo #HealthyPilipinas

Official Website of Culion Municipality, Province of Palawan